Dyrektor Uniwersytetu III Wieku w Szczytnie przy
Fundacji Na Rzecz Poprawy Jakości Życia Od-Nowa

Pan Zigniew Chrzanowski
Nominowany przez Radę Fundacji na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa


Rada Słuchaczy
Pan Henryk Komorowski - przewodniczący Rady
Pani Urszula Komorowska - sekretarz Rady
Pani Teresa Pietrak - skarbnik Rady

Opiekunowie sekcji
1. Sekcja Humanistyczna - Pani Halina Gołębiowska
2. Sekcja medyczna - Pani Ewa Przystupa
3. Sekcja społeczna - Pani Dorota Gruszka
4. Sekcja przyrodnicza - Pani Jadwiga Nowak
5. Sekcja języków obcych - Pani Teresa Pietrzak
6. Sekcja nowych technologii- Pani Teresa Pietrzak

Instytucje patronackie Uniwersytetu III Wieku w Szczytnie
1. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
2. Starostwo Powiatowe w Szczytnie
3. Urząd Miejski w Szczytnie
4. Urząd Gminy w Szczytnie

Rada Programowa Uniwersytetu III Wieku
1. Przewodniczący -Tadeusz Zapadka - Fundacja Na Rzecz Poprawy Jakości Życia Od-Nowa
2. Z-ca Przewodniczącego -Jadwiga Cyganiuk
- Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
3.Członek -Maroszek Danuta - Starostwo Powiatowe w Szczytnie
4.Członek - Robert Dobroński- Urząd Miasta Szczytno
5. Członek - Mariusz Drężek - Urząd Gminy w Szczytnie
6. Członek- Wanda Gutowska- Rada Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Szczytnie