Doświadczenie zawsze w cenie – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50 lat i więcej

Projekt „Doświadczenie zawsze w cenie – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50 lat i więcej”
Oś priorytetowa VI. Rynek pracy
Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa

Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA zaprasza na projekt

„Doświadczenie zawsze w cenie - aktywizacja zawodowa osób w wieku 50 lat i więcej"

współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 06.02.00 Rynek pracy Działanie: 02.03.00 Aktywizacja zawodowa

Data dodania: 01.09.2019

Cel projektu:
Wzrost potencjału zawodowego 100 osób (55 kobiet i 45 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej bez zatrudnienia (w tym bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w miastach średnich), zamieszkałych w województwie wielkopolskim, w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania, w terminie 09.2019-05.2020.

Grupa docelowa projektu:
100 osób (55 kobiet i 45 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim, bez zatrudnienia (60 bezrobotnych i 40 biernych zawodowo), w tym:
  • minimum 15 osób z niepełnosprawnościami,
  • minimum 50 osób o niskich kwalifikacjach,
  • minimum 15 osób długotrwale bezrobotnych,
  • minimum 20 % osób będą stanowić osób zamieszkujące miasta średnie (Chodzież, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, Września, Złotów).
Wnioskodawca zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO.

Działania projektu:
⇒ pośrednictwo pracy,
⇒ poradnictwo zawodowe,
⇒ poradnictwo psychologiczne,
⇒ szkolenia,
⇒ staże.

Wskaźniki rezultatu:
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 30,
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 35,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 42% (42 osoby).

Wartość projektu: 828 476,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 787 052,91 zł

W przygotowaniu ...
Staże będą realizowane w oparciu o program stażu przygotowany przez pracodawcę.
Program zostanie opracowany indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału Uczestnika Projektu.
Stażysta będzie wykonywać swoje obowiązki (8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (w przypadku Osób Niepełnosprawnych ze znacznym/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności-7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo) pod nadzorem opiekuna stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków.

Harmonogramy w ramach projektu

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD 1

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD 2

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD 3

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD 4

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD 5

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD 6

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo psychologiczne

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo zawodowe

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo psychologiczne 2

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo zawodowe 2

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo psychologiczne 3

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo zawodowe 3

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo psychologiczne lipiec Budzyń

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo zawodowe 4

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo zawodowe 5

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo psychologiczne lipiec Sypniewo

Harmonogram szkolenia - Pracownik fizyczny

Poradnictwo psychologiczne sierpień 2020 - Białośliwie

Poradnictwo psychologiczne sierpień 2020 - Białośliwie

Pośrednictwo pracy sierpień 2020 - Białośliwie, Budzyń

Poradnictwo zawodowe sierpień 2020 - Białośliwie

Poradnictwo zawodowe sierpień 2020 - Białośliwie

Poradnictwo psychologiczne wrzesień 2020 - Jastrowie

Poradnictwo zawodowe wrzesień 2020 (13 osób) - Jastrowie

Poradnictwo zawodowe wrzesień 2020 (2 osoby) - Jastrowie

Poradnictwo psychologiczne wrzesień 2020 - Sypniewo

Poradnictwo zawodowe wrzesień 2020 - Sypniewo

Szkolenie zawodowe „Robotnik gospodarczy” - Jastrowie

Pośrednictwo pracy wrzesień 2020 - Białośliwie, Budzyń

Dane kontaktowe:
tel. 511 730 576
e-mail: projekt.wielkopolska@gmail.com
Biuro Projektu:
Al. Niepodległości 7 pokój 706, 61-874 Poznań

Zmień rozmiar
Kontrast