Strony poświęcone seniorom:

www.senior.pl
Portal tworzony w całości z myślą o osobach dojrzałych. Wszystko o seniorach i dla seniorów.

www.senior.info.pl
Strona akcji „STOP dyskryminacji osób starszych”

www.forum.senior.info.pl
Forum 50+ jest to nieformalny, otwarty związek organizacji, których celem jest poprawa jakości życia ludzi starszych w Polsce.

www.filantropia.org.pl
Akademia Rozwoju Filantropii działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych, grup obywatelskich oraz przedsiębiorców. Poprzez swoje działania pragną wpływać m.in. na wzrost aktywności osób starszych. Akademia realizuje m.in. programy: „Stop dyskryminacji osób starszych”, „Same plusy. Wolontariat 50+”, „Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+”

www.utw.pl
Strona poświęcona Uniwersytetom trzeciego Wieku (m.in. informacje podstawowe, adresy, forum internetowe, opisy wybranych Uniwersytetów)

www.malibracia.org.pl
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich pragnie przeciwdziałać marginalizacji osób starszych, łamać stereotypy na temat starości, alarmować społeczeństwo na temat trudnej sytuacji seniorów, ale przede wszystkim chce być blisko samotnej osoby starszej.

www.parkinsonfundacja.pl
Celem Fundacji „ŻYĆ Z CHOROBĄ PARKINSONA” jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu choroby Parkinsona oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Głównym zadaniem Fundacji jest wyzwalanie aktywności w środowisku osób z chorobą Parkinsona poprzez rozwijanie grup samopomocowych i stowarzyszeń regionalnych.

www.apz.org.pl
Akademia Pełni Życia jest stowarzyszeniem działającym na rzecz osób starszych. Celem Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia ludzi z tej grupy wiekowej poprzez edukację (kursy komputerowe, językowe) oraz twórcze organizowanie czasu wolnego.

Inne:

www.czterdziestolatki.pl
Mini portal stworzony z myślą o tych, którzy chcą wieść życie w przyjaźni z komputerem… nie tylko dla czterdziestolatków i nie tylko o komputerach.

www.dojrzewalnia.pl
Dojrzewalnia Róż - Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet to miejsce gdzie kobiety mogą znaleźć inspirację i wsparcie, a także podzielić się swoją modrością i doświadczeniem.

Strony poświęcone zdrowiu…:

www.wellnesslife.pl
Strona dla kobiet poświęcona wszystkim aspektom zdrowego stylu życia (m.in.zdrowie, uroda, kuchnia)

www.zdrowie.med.pl
Serwis informacyjny poświęcony zdrowiu, opracowywany przez lekarzy. Codziennie nowe wiadomości. Anatomia człowieka, encyklopedia badań, chorób i leków.

www.e-masaz.pl
Wszystko na temat masażu

www.glebokioddech.pl
Program Profilaktyczno-Edukacyjny „Głęboki Oddech” ma charakter ogólnopolski i zmierza do zwiększenia świadomości społecznej na temat choroby, jaką jest Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP). Na stronie znajdują się informację na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn, skutków oraz profilaktyki.

www.fit.pl
Serwis Fil.pl poświęcony jest zdrowemu stylowi życia. Serwis popularyzuje ruchy fitness i wellness oraz promuje idee sportu dla zdrowia.

www.taichi.pl/taichi
Strona Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi w Polsce (STTC)