Siedziba:
Szczytno

Adres:
Ul. Polska 8a
12-100 Szczytno

Zarząd Fundacji
Urszula Bartnik
fundacja@od-nowa.pl

Rada Fundacji:
Mariusz Trojanek
Małgorzata Wójcicka
Zbigniew WójcickiData rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 11 04 2007

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000278470

Numer konta fundacji: Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki O/Dębe Wielkie
50 9226 0005 0002 5697 2000 0010

Cele statutowe Fundacji:

  • wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. osób w wieku przedemerytalnym,
  • wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju osobistym i społecznym,
  • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie zasad zdrowego żywienia oraz aktywnego życia,
  • nauka kreowania własnego wizerunku i przyjaznego otoczenia,
  • rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA powstała 11 kwietnia 2007 roku. Prowadzimy działalność mającą na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m. in. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, osób w wieku przedemerytalnym i starszych oraz propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację szkoleń, doradztwo, a także wsparcie psychologiczno – społeczne i aktywizację zawodową.


Do pobrania:

Statut fundacji

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie z działalności za rok 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2017