Projekt „Akademia @ktywności - szkolenia komputerowe dla osób w wieku 50 lat i więcej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet 8. Edukacja
Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie
   
   
   
   
  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPWP/P1/2016

  FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOSCI ŻYCIA OD-NOWA ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Akademia @ktywności- szkolenie komputerowe dla osób w wieku 50 lat i więcej” nr RPWP.08.02.00-30-0030/15

Cały dokument (obiekt PDF) do pobrania TUTAJ

Załączniki do zapytania: (pliki Worda-DOC)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1
Załącznik nr 2 - świadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych Załącznik 2
Załącznik nr 3 - formularz ofertowy Załącznik 3
Załącznik nr 4 - wykaz usług, Załącznik 4
Załącznik nr 5 - wykaz osób, Załącznik 5
Załącznik nr 6 - oświadczenie wykładowcy/wykonawcy Załącznik 6

 

  Dodano dnia: 13.05.2016 r.
   
   
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA w okresie od dnia 01.03.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. realizuje projekt: "Akademia @ktywności - szkolenie komputerowe dla osób w wieku 50 lat i więcej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: 8. Edukacja, Działanie: 8.2. Uczenie się przez całe życie
   
  Dodano dnia: 01.03.2016 r.