Projekt „50+ Aktywna na rynku pracy”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet 10. Otwarty Rynek Pracy,
Działanie 10.02. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia,
Poddziałanie 10.02.01. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.
   
   
   
   
   
Zapraszamy do udziału w projekcie „50+ Aktywna na rynku pracy” realizowanego przez Fundację na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa w partnerstwie z ICT Artur Olesiński.

Projekt realizowany w terminie 01 marca 2016r.-28 luty 2017r. w województwie świętokrzyskim.

Rekrutacja trwa! - dokumenty zgłoszeniowe do pobrania w zakładce REKRUTACJA