ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start (CPV 80533000-9)

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start na w ramach projektu "AZYMUT PRACA!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. CPV 80533000-9

Cała treść zapytania (plik PDF) dostępna TUTAJ

Załączniki ofertowe poniżej: (dokumenty Word)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powišzań TUTAJ
Załącznik nr 5 - wykaz zrealizowanych szkoleń przez wykładowcę TUTAJ
Dodano dnia 2013-05-29
 

Zapytanie ofertowe dotyczące najmu lokalu na doradztwo zawodowe (kod CPV- 70200000)

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia doradztwa zawodowego-diagnoza potrzeb szkoleniowych, w tym przygotowanie Indywidualnych Planów Działania w ramach projektu "AZYMUT PRACA!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoœci zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostajšcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Całościowa oferta do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załšczniki dostępne jak poniżej (dokumenty Worda):
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku występowania powišzańTUTAJ

Dodano dnia 2013-04-08
 
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI