OPIS PROJEKTU

„e-Senior” to projekt skierowany do osób po 55 roku życia. Jego celem jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych. Seniorzy są grupą społeczną, która najrzadziej korzysta ze współczesnych technologii. Spośród wszystkich Internautów osoby po 55 roku życia to zaledwie 5,32% użytkowników (Gemius SA, Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2006). Tymczasem są to kompetencje niezbędne do tego aby
w pełni uczestniczyć w życiu społecznym zwłaszcza, że nabiera ono coraz bardziej charakteru informacyjnego.

Nasz projekt powstał po to aby zmieniać tę sytuację...

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

Kurs „e-Senior” – to szkolenie z podstaw obsługi komputera i Internetu. Kurs trwa 80 godzin i obejmuje zagadnienia z zakresu podstawowej obsługi komputera, nauki korzystania z edytorów tekstu. Uczestnicy uczą się jak korzystać z Internetu m.in. wyszukiwać potrzebne informacje, robić zakupy przez Internet, rezerwować bilety itp. Każdy z uczestników zakłada swoją pocztę elektroniczną, uczy się jej obsługi, przesyłania
i odbierania plików. Nauka obsługi komunikatorów obejmuje korzystanie z kamery
i mikrofonu. Dzięki tak ułożonemu programowi Seniorzy po ukończeniu kursu mogą korzystać z komputera i Internetu w życiu codziennym oraz swobodnie komunikować się za jego pomocą.
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po 4 godziny. Każdy z uczestników otrzymuje materiały dydaktyczne.

Wspólny wieczór – uczestnicy każdego kursu komputerowego wspólnie idą do teatru lub kina. Jest to wyjście zaplanowane przez uczestników przy użyciu Internetu (Seniorzy wyszukają odpowiednie placówki kulturalne w Warszawie, wybierają spektakl oraz rezerwują bilety on-line).

Doradztwo indywidualne – dotyczy porad z zakresu zakupu sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania. Zdajemy sobie sprawę, że bogata oferta na rynku informatycznym powoduje, że trudno poruszać się po nim samodzielnie. Ilość informacji potrzebnych aby kupić odpowiedni dla siebie komputer sprawia, że jest to bardzo trudne zadanie. Doradca do spraw komputerów pomaga w wyborze odpowiedniego do potrzeb i możliwości finansowych osoby starszej sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto doradza w kwestii podłączenia Internetu. Dodatkowo osoby, które są zainteresowane mogą skorzystać z pomocy w skonfigurowaniu sprzętu.

REZULTATY

Do chwili obecnej zrealizowaliśmy dwie edycje programu „e-Senior”. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony osób starszych, dla nas jego realizacja była ogromną przyjemnością i ciekawym doświadczeniem. Poniżej szczegóły dotyczące rezultatów...

Rok 2008:
Tę edycję projektu realizowaliśmy w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 11 na ulicy Deotymy. Dyrekcja szkoły wyraziła zgodę na bezpłatne udostępnienie nam sali komputerowej. Dzięki temu możliwe było stworzenie drugiego punktu szkoleniowego dla Seniorów. W sumie w projekcie:

  • zrealizowaliśmy 8 kursów komputerowych
  • ze szkoleń skorzystało 84 osób
  • odbyło się 80 godzin doradztwa indywidualnego


  • e-senior

Rok 2007, pilotaż:

  • zrealizowaliśmy pierwszy kurs komputerowy
  • w szkoleniu wzięło udział 11 seniorów
  • przy wsparciu wolontariuszki odbyło się 12 godzin dodatkowych zajęć komputerowych
  • odbyło się 16 godzin doradztwa indywidualnego


EWALUACJA PROJEKTU – plik w formacie pdf