Projekt „I Ty na kursie ICT!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: X. Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych
   
 

Informacja

 

  Informujemy, że w maju zakończyła się rekrutacja do projektu „I Ty na kursie ICT!”
   
  Dodano dnia 02.06.2017 r.
   
  Informujemy, że w dniu 31.10.2016 r. (poniedziałek) biuro projektu będzie zamknięte.
   
  Dodano dnia 27.10.2016 r.
   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPMA/SZ/10/2016
w ramach projektu pt. „I Ty na kursie ICT!” RPMA 10.02.00-14-4605/16

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na kompleksowym przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń komputerowych na poziomie A+B wg Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP

Całe zapytanie jest dostępne TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do zapytania: (pliki Worda-DOC)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2a - oświadczenie dotyczące powiązań TUTAJ
Załącznik nr 2b - oświadczenie dotyczące powiązań TUTAJ
Załącznik nr 3 - formularz ofertowy TUTAJ
Załącznik nr 4 - wykaz usług TUTAJ
Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące zaangażowania w projekt TUTAJ

 

   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPMA/SZ/10/2016
w ramach projektu pt. „I Ty na kursie ICT!” RPMA 10.02.00-14-4605/16

 

 

Oferta na zapewnienie Sali szkoleniowej komputerowej dla osób pełnosprawnych z wyposażeniem i/lub całodziennej usługi cateringu kawowego na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „I Ty na kursie ICT!”

Cała treść zapytania jest dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe: (pliki Worda-DOC)
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy TUTAJ
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych TUTAJ

 

  Dodano dnia 9.10.2016 r.