W dniu 29 grudnia 2010 odbyło się spotkanie noworoczne dla seniorów

    Fundacja przeprowadziła oraz opracowała badanie ankietowe „Analiza potrzeb i możliwości seniorów warszawskich w zakresie organizacji czasu wolnego”. Raport z badania: Badanie_ankietowe.pdf

    Fundacja OD-NOWA wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. W ramach „Senioraliów 2010”. W dniu 24 października w Bibliotece Narodowej przygotowano stoisko z czterema komputerami z dostępem do Internetu, kiermasz książki komputerowej dla seniorów oraz wystawę zdjęć powstałych w ramach projektu „Zbliżenia – trzecie międzypokoleniowe spotkania interdyscyplinarne”. Przy stoisku towarzyszyli nam wolontariusze i uczestnicy projektu „e-senior c@fe”, zachęcając swoim przykładem starsze osoby do korzystania z kursów komputerowych i kafejki.

    W lokalu kafejki internetowej prezentujemy wystawy twórczości osób starszych, prace i zdjęcia z warsztatów artystycznych.

    W Fundacji OD-NOWA działa biblioteczka poświęcona tematyce zdrowego stylu życia i dietetyki.

    W dniu 22 stycznia 2010 zorganizowaliśmy „Dzień Babci i Dziadka” w kafejce internetowej. Kady Senior, który przyszedł w tym dniu do kafejki otrzymał od wolontariusza „wnuka” ogrzewacz – serduszko. Zajęcia w tym dniu prowadzili „wnuczkowie”.

    Fundacja zawiązała partnerstwo ze Społecznym Towarzystwem Pomocy Geriatrii ul. Noakowskiego 10 lok. 19 Warszawa, w zakresie realizowanego przez Towarzystwo projektu na rzecz Seniorów Warszawskich. W ramach partnerstwa Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA udostępniła nieodpłatnie kilka używanych komputerów do użytkowania przez seniorów w ramach programu CAFE SENIOR realizowanego w siedzibie Towarzystwa.

    Fundacja OD-NOWA wspólnie z „Forum 50+. Seniorzy XXI wieku” wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. W ramach „Jarmarku kreatywności” na placyku przy ul. Fredry przygotowano stoisko promocyjne z plakatami i ulotkami „e-senior c@fe”. Przy stoisku towarzyszyli nam wolontariusze i uczestnicy projektu. Można było uzyskać informacje dotyczące projektu, skorzystać z komputera, zapisać się na szkolenia, obejrzeć wystawę zdjęć z projektu „Zbliżenia – międzypokoleniowe spotkania interdyscyplinarne”, porozmawiać.

    W styczniu 2009 dzięki seniorce – wolontariuszce – przewodniczce po Warszawie wzięliśmy udział w zwiedzaniu Belwederu.  Specjalna zgoda Kierownictwa Rezydencji Prezydenta RP pozwoliła zobaczyć seniorom i młodzieży nie tylko wystawę poświęconą Marszałkowi J. Piłsudskiemu i Gabinet Orderu Virtuti Militari, ale także sale historyczne Pałacu Belwederskiego. Dziękujemy!!!

    Fundacja OD-NOWA realizuje szkolenia dla osób niepełnosprawnych:

        - Szkolenie „Podstawowa obsługa komputera z aktywizacją zawodową” dla 20 osób – sierpień 2009 na zlecenie Urzędu Pracy m.st. Warszawy.


        - Szkolenie „Komunikacja przy wykorzystaniu najnowszych technik informatycznych”, na zlecenie Urzędu Pracy m.st. Warszawy – edycja 2007 i 2008, dla 20 osób.


        - Dwie edycje szkolenia „Psychologiczne aspekty pracy w przedsiębiorstwach otwartego rynku”, adresowanego do osób niepełnosprawnych, na zlecenie Zakładu Pracy Chronionej, dla 20 osób.