Projekt „Krok w stronę zatrudnienia”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy
Działania: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe
 

 

   
 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY W PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU - ZAPYTANIA CENOWEGO DOTYCZĄCEGO USŁUGI IDENTYFIKACJI POTRZEB, DIAGNOZOWANIA MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, IDENTYFIKACJI STOPNIA ODDALENIA OD RYNKU PRACY, IPD I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

  Wybrana oferta:
   
  1) Identyfikacji potrzeb, diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie /aktualizacja dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, m. Elbląg w wymiarze 4h lekcyjne na osobę we wrześniu-paŸdzierniku 2017 roku.
    Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas, 36-233 Wesoła 457,
   
  2) Doradztwo i/lub poradnictwo zawodowe, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, m. Elbląg w wymiarze 6h lekcyjnych na osobę (3 spotkania) w okresie 10.2017-05.2018 roku.
    Anna Baska ul. Żeromskiego 2c, 13-400 Morąg,
Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas, 36-233 Wesoła 457
   
  Dodano dnia 29.08.2017 r.
   
 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY W PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU - ZAPYTANIA CENOWEGO DOTYCZąCEGO WYNAJMU SAL NA IDENTYFIKACJE POTRZEB, DIAGNOZOWANIE MOŻLIWOśCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, IDENTYFIKACJA STOPNIA ODDALENIA OD RYNKU PRACY, OPRACOWANIE /AKTUALIZACJA DLA KAŻDEGO UP, DORADZTWO I/LUB PORADNICTWO ZAWODOWE, ADEKWATNIE DO ZDIAGNOZOWANYCH POTRZEB

 

  Wybrana oferta:
Kosmetyka Samochodowa BŁYSK II, ul Polska 8a, 12-100 Szczytno
   
  Dodano dnia 29.08.2017 r.
   
 

 

 

Zapytanie cenowe - rozeznanie rynku

   
  Zamówienie obejmuje usługę:
  a) Identyfikacji potrzeb, diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie /aktualizacja dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, m. Elbląg w wymiarze 4h lekcyjne na osobę we wrześniu-paŸdzierniku 2017 roku.
  b) Doradztwo i/lub poradnictwo zawodowe, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, m. Elbląg w wymiarze 6h lekcyjnych na osobę (3 spotkania) w okresie 10.2017-5.2018 roku.
   
  Kompletny dokument do pobrania:ZAPYTANIE CENOWE
   
  Dodano dnia 19.08.2017 r.
 

 

 

Zapytanie cenowe - rozeznanie rynku

   
  Zamówienie obejmuje:
  Wynajem sali na Identyfikacje potrzeb, diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie /aktualizacja dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, m. Elbląg w wymiarze 4h na osobę we wrześniu-październiku 2017 roku. łącznie 184 godziny)
  Wynajem sali na Doradztwo i/lub poradnictwo zawodowe, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, m. Elbląg w wymiarze 6h na osobę (3 spotkania) w okresie 10.2017-5.2018 roku. (łącznie 276 godzin)
  Wynajem sali na Pośrednictwo Pracy dla 46 uczestników zamieszkałych w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, m. Elbląg w wymiarze 2h na osobę w okresie 10.2017-5.2018 roku. (łącznie 92 godzin)
  Pełna treść zapytania do pobrania:ZAPYTANIE CENOWE
   
  Dodano dnia 19.08.2017 r.
   
   
  Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA, w okresie od dnia 01.08.2017 roku do dnia 31.05.2018 roku, realizuje projekt „Krok w stronę zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.