Informujemy, że dodaliśmy nowe dokumenty rekrutacyjne do projektu.
 
  Informujemy, że ruszyła rekrutacja na 3 nowe grupy szkoleniowe. Zajęcia rozpoczynają się od listopada 2018 roku.
   
  Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA, w okresie od: 2018-03-01 do: 2018-09-30 roku, realizuje projekt „Microsoft - certyfikuj swoje kwalifikacje” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: 02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych. Poddziałania: 02.03.02 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.