W roku 2008 Fundacja zrealizowała:

 • Szkolenie „Komunikacja przy wykorzystaniu najnowszych technik informatycznych” na zlecenie Urzędu Pracy dla 15 osób niepełnosprawnych bezrobotntch i poszukujących pracy
 • Szkolenie „Dietetyka” dla 15 wolontariuszy Fundacji (projekt „Na dobry początek” dofinansowany w ramach mechanizmu finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego)

 • Harmonogram projekty
  „Dietetyka”
  (08.01.2008 – 31.01.2008)

  Dzień

  Data

  Tematyka

  Godziny

  1.

  08.01

  Wprowadzenie. Co to jest dieta. Znaczenie pierwiastków i mikroelementów dla zdrowia człowieka

  16:45-18:15 18:30-20:00

  2.

  10.01

  Znaczenie pierwiastków i mikroelementów dla zdrowia człowieka

  16:45-18:15 18:30-20:00

  3.

  15.01

  Diety zdrowych ludzi – niemowlęta i dzieci

  16:45-18:15 18:30-20:00

  4.

  17.01

  Diety zdrowych ludzi – dorośli

  16:45-18:15 18:30-20:00

  5.

  22.01

  Diety zdrowych ludzi – dorośli

  16:45-18:15 18:30-20:00

  6.

  24.01

  Diety w chorobach

  16:45-18:15 18:30-20:00

  7.

  29.01

  Współczesna żywność a choroby cywilizacyjne

  16:45-18:15 18:30-20:00

  8.

  31.01

   Zasady pisania artykułów

  16:45-18:15 18:30-20:00