OPIS PROJEKTU

Projekt „Nie damy się wykluczyć” dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów z powiatu Szczytno i Kętrzyn. Utrudniony dostęp do wielu usług edukacyjnych (szczególnie językowej i ICT), turystycznych, sportowych, zdrowia i relaksu oraz kulturalnych powoduje poczucie odsunięcia się wykluczenia seniorów.Celem projektu jest zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego seniorów i przywrócenia im „radości życia”, poprzez udział w aktywnościach edukacyjnych, ruchowych i integracyjnych.Utworzenie systemu samopomocy wewnątrzpokoleniowej oraz zespołu animatorów seniorów do realizacji powyższych aktywności pozwoli na ich kontynuację po zakończeniu projektu. Efekty te zostaną osiągnięte poprzez warsztaty: edukacyjne, aktywności ruchowej i artystycznej metodyczne do roli prowadzących działania. W projekcie wezmie udział ok 200 uczestników , seniorów w wieku powyżej 55 lat. Partnerstwo w projekcie z Fundacja VIA i Uniwersytetem III Wieku wniesie poczucie bliskości z problemami podopiecznych projektu.
 

DZIAŁANIA PROJEKTU:

1. Warsztaty „Pogodnego starzenia dla seniorów”
 
2. Warsztaty podnoszące Umiejętności ICT(komputerowe)
 
3. Kurs języka niemieckiego
 
4. Warsztaty aktywizacji ruchowej seniorów
  - Warsztaty Aqua Fitness dla seniorów na basenie kąpielowym
  - Warsztaty gimnastyki sportowo-rekreacyjnej
  - warsztaty jogi
  - turystyka rowerowa
  - nordic walking
 
5. Aktywizacja artystyczna seniorów
  - Warsztaty tańca dla seniorów
  - Warsztaty malarstwa artystycznego dla seniorów
  - Warsztaty rękodzieła artystycznego dla seniorów
  - Spotkania integracyjno-artystyczne seniorów
 
6. Utworzenie rzecznictwa seniorów
  - Warsztaty dla seniorek strażniczek przeciwdziałania dyskryminacji seniorów
  - Prowadzenie biura porad prawnych dla seniorów
 
7. Utworzenie i działalność pogotowia opiekuńczego seniorów
  - Warsztaty szkoleniowe dla opiekunek-pielęgniarek seniorek
 
zdjęcia z realizacji projektu (by zobaczyć powiększone - prosimy kliknąć w miniaturkę)
 
 
 
PODSUMOWANIE
 
Celem projektu „Nie damy się wykluczyć” było zwiększenie aktywności osób starszych
i włączenie ich do życia społecznego poprzez udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i zaangażowanie w działania na rzecz własnej grupy. Dzięki prowadzonym działaniom 200 osób 55+ ze Szczytna i Kętrzyna podniosło swoje kompetencje w zakresie obsługi komputera i znajomość języków obcych oraz zwiększyło swoją aktywność ruchową. Osoby te pogłębiły świadomość własnych praw i rozpoczęły działania na rzecz innych. Osoby 55+ wzięły udział w zajęciach komputerowych, językowych, artystycznych, ruchowo-rekreacyjnych, zajęciach pogodnego starzenia się, spotkaniach integracyjnych i wycieczkach pieszych i rowerowych. 18 osób zostało przeszkolonych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i w ramach wolontariatu odbyło 720 godz dyżurów opiekuńczych dla innych seniorów. 40 seniorek wzięło udział w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania dyskryminacji, zaś dwóch seniorów-wolontariuszy przeprowadziło 96 godz. dyżurów poradnictwa prawnego. Seniorzy zostali przygotowani do prowadzenia zajęć dla innych seniorów w zakresie ICT, języka angielskiego, zajęć ruchowych, turystyki pieszej i rowerowej. Beneficjentami projektu było 200 osób w wieku 55+ ze Szczytna i Kętrzyna. Partner projektu - Fundacja na rzecz integracji zawodowej społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA była odpowiedzialna za organizację części zajęć. Uniwersytet III Wieku w Szczytnie przy Fundacji Archipelag Innowacji Społecznych zapewnił wsparcie przy promocji projektu i rekrutacji uczestników. Rozwój Zakupiono sprzęt do turystyki rowerowej i pieszej, który umożliwi dalsze prowadzenie zajęć ruchowych i turystycznych.
 
Folder z realizacji projektu (plik PDF) do pobrania TUTAJ
 
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG