Projekt „Podejmij z nami wyzwanie - po 50 roku życia klikanie!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ,
Priorytet 08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie 08.04. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych,
Poddziałanie 08.04.02. Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych.
   
  wersja dla słabowidzących
   
  Biuro projektu zostało przeniesione na ul. Gimnazjalna 125 (parter), 26-200 Końskie
   
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA w okresie od dnia 1.02.2018 r. do 30.11.2018 r. realizuje projekt „Podejmij z nami wyzwanie - po 50 roku życia klikanie!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.04. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Zapraszamy do udziału w projekcie. Rekrutacja trwa! Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania w zakładce po lewej stronie REKRUTACJA.

tel. 511 730 576, 500 241 501