Projekt „Samodzielni poprzez pracę - aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
wersja dla słabowidzących
 
 
ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych”, Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „OD-NOWA” kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal szkoleniowych.
Część A:wynajem sali na „Szkolenie z nabywania kompetencji psychospołecznych” na terenie Chodzieży w terminie: kwiecień/maj 2017 r., dla grupy max. 15 osób z niepełnosprawnościami
Część B: wynajem sali na „Szkolenie z nabywania umiejętności aktywnego poszukiwania pracy” na terenie Chodzieży w terminie: maj 2017 r., dla grupy max. 15 osób z niepełnosprawnościami


Całościowe zapytanie z załącznikiem do pobrania jak niżej
TUTAJ wersja PDF (Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-04-03
 
ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych”, Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „OD-NOWA” kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na cateringową.
Część A:usługę przygotowania, dostarczania i podania posiłków na szkolenie „Szkolenie z nabywania kompetencji psychospołecznych” na terenie Chodzieży w terminie: kwiecień/maj 2017 r., dla grupy max. 15 osób z niepełnosprawnościami przez 4 dni, razem 60 porcji.
Część B: usługę przygotowania, dostarczania i podania posiłków na „Szkolenie z nabywania umiejętności aktywnego poszukiwania pracy” na terenie Chodzieży w terminie: kwiecień/maj 2017 r., dla grupy max. 15 osób z niepełnosprawnościami przez 4 dni, razem 60 porcji.


Kompletne zapytanie z załącznikiem wewnątrz dokumentu do pobrania poniżej
TUTAJ wersja PDF (Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-04-03
 
WYNIK POSTĘPOWANIA nr 1/POWR/IPD/02/2017/SPP


Szanowni Państwo,
informujemy, iż w wyniku postępowania nr 1/POWR/IPD/02/2017/SPP dotyczącego wyłonienia wykonawcy dla zadania Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie określania ścieżki zawodowej, wybrano ofertę MGO-EXPERT Magdalena Górna - Orczykowska

Dodano dnia 2017-02-23
 
 
ZAPYTANIE CENOWE - rozeznanie rynku

Zamówienie obejmuje:
wynajem sali na identyfikację potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie określania œcieżki zawodowej na terenie następujących powiatów: złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, wšgrowieckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wolsztyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego, słupeckiego, konińskiego, kolskiego oraz tureckiego.


Kompletne zapytanie do ściągnięcia jak niżej
ZAPYTANIE CENOWE (plik PDF - Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-02-06
 

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD – NOWA prowadzi rekrutację do udziału w projekcie „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych”. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie osoby, które spełniają następujące obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:

 
a) Niepełnosprawność – posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
b) Wiek – między 15 a 29 rokiem życia,
c) Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim, leszczyńskim, gostyńskim, kościańskim, rawickim, wolsztyńskim, Leszno, chodzieskim, czarnkowsko – trzcianeckim, pilskim, wągrowieckim, złotowskim, Konin, w woj. wielkopolskim,
d) Status młodzieży NEET – zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 – 2020 tj. osoba, która:
  pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),
  nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  nie szkoli się (nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w ciągu ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
e) Brak zatrudnienia – status osoby bezrobotnej (w tym długotrwale bezrobotnej) lub biernej zawodowo,
f) Adekwatność wsparcia do potrzeb oraz motywacja do udziału w Projekcie.