Projekt „Teatr jest fajny!”
dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Informacje ogólne

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA w okresie od dnia 14.03.2016 r. do dnia 31.07.2016 r. realizuje projekt „Teatr jest fajny!” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Kultura dostępna” skierowany do podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Zakładów Poprawczych, w wieku od 13 do 19 roku życia.

Cel projektu

Celem projektu „Teatr jest fajny!” jest usunięcie barier mentalnych, kulturowych i prawnych w dostępie do kultury, które stoją na przeszkodzie podopiecznym Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Zakładów Poprawczych i stworzenie im dogodnych warunków do poznania bogatej oferty kulturalnej teatrów warszawskich tak, aby w przyszłości dzieci i młodzież samodzielnie angażowały się w kulturę i były jej współtwórcami. Dzięki udziałowi w projekcie podopieczni placówek opiekuńczo - wychowawczych zrozumieją, że uczestniczenie w kulturze stanowi ciekawą alternatywę dla ich dotychczasowych aktywności podejmowanych w czasie wolnym, a teatr nie tylko uczy, ale także bawi.
Dzięki udziałowi w projekcie dzieci i młodzież zrozumieją, że teatr jest fajny!
 

Elementy składowe projektu

- warsztaty teatralne obejmują cykl sześciu spotkań, realizowanych w czterech 24 - osobowych grupach Uczestników projektu, w siedzibie teatru "Syrena". Warsztaty, prowadzone przez aktorów teatralnych i filmowych, mają na celu przybliżenie Uczestnikom projektu historii teatru i pokazanie instytucji do zaplecza. Podczas warsztatów Uczestnicy projektu wezmą udział w etiudach aktorskich, próbach scenograficznych i reżyserskich, zajęciach z choreografami i tancerzami, zajęciach z wykładowcami Akademii Teatralnej w Warszawie. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wcielenia się w różne role i spojrzenia na teatr oczami zarówno widzów, twórców, jak i krytyków. Podsumowaniem warsztatów będzie mini spektakl teatralny przygotowany przez Uczestników projektu i wystawiony na deskach teatru „Syrena” dla zaproszonych gości. Widzami spektaklu będą rodzice Uczestników projektu, wychowawcy i koledzy z placówki opiekuńczo - wychowawczej, z placówki szkolnej, z innych placówek opiekuńczo - wychowawczych, przedstawiciele instytucji kultury, a także artyści zaangażowani w poszczególne etapy projektu.
 
- cykl spotkań z aktorami warszawskich teatrów obejmuje cztery spotkania z aktorami teatralnymi i filmowymi. Podczas spotkań z Uczestnikami projektu aktorzy podzielą się z nimi swoimi doświadczeniami związanymi z występowaniem w teatrze, opowiedzą o swoich przygotowaniach do poszczególnych ról, trudnościach jakie pojawiły się w ich trakcie oraz zabawne anegdoty związane z pracą w teatrze. Aktorzy, którzy poprowadzą spotkania opowiedzą także o metodach radzenia sobie z tremą towarzyszącą występom przed publicznością i nauczą Uczestników projektu efektywnych technik redukcji stresu, które z powodzeniem można wykorzystywać w życiu codziennym.
 
- udział w spektaklach teatralnych zgodnie z bieżącym repertuarem - każdy Uczestnik projektu obejrzy przynajmniej trzy spektakle w warszawskich teatrach: Powszechnym, Syrena, Kamienica, Rampa, Buffo, Roma, Kwadrat, 6. piętro, Capitol, Ateneum, Studio.
Z bieżącego repertuaru warszawskich teatrów zostaną wybrane sztuki niosące głęboki przekaz kulturowy i społeczny, oparte na wybitnych dziełach literatury narodowej i światowej, a także spektakle muzyczne o charakterze rozrywkowym tak, aby dzieci i młodzież uczestniczące w projekcie miały możliwość poznania różnorodności sztuk teatralnych, zarówno pod względem treści, jak i formy.
 
Zdjęcia z projektu - w celu zobaczenia powiększonego - prosimy kliknąć w obrazek poniżej)