ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali (CPV 55.32.10.00) i catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kompletne zapytanie do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty w liczbie 4 jak niżej: (dokumenty Worda-DOC)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - formularz ofertowy TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 05.09.2014 r.
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali (CPV 55.32.10.00) i catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Całościowa oferta dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty dostępne poniżej: (dokumenty Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - formularz ofertowy TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 16.05.2014 r.
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali (CPV 55.32.10.00) i catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kompletne zapytanie do obejrzenia TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty dostępne poniżej: (dokumenty Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - formularz ofertowy TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 23.03.2014 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - najem lokalu użytkowego na doradztwo zawodowe (kod CPV- 70200000)

 

 

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia doradztwa zawodowego-diagnoza potrzeb szkoleniowych, w tym przygotowanie Indywidualnych Planów Działania w ramach projektu „Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kompletna treść zapytania do œcišgnięcia TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty udostępnione niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - formularz oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 05.03.2014 r.
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - najem lokalu użytkowego na doradztwo zawodowe (kod CPV- 70200000)

 

 

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia doradztwa zawodowego-diagnoza potrzeb szkoleniowych, w tym przygotowanie Indywidualnych Planów Działania w ramach projektu „Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całe zapytanie do ścišgnięcia TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty udostępnione niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - formularz oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 14.01.2014 r.
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali (CPV 55.32.10.00) i catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cała treść oferty dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty poniżej: (dokumenty Worda-DOC)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2.10.2013 r.
 
 

Zapytanie ofertowe na szkolenie z obsługi komputera z ECDL (CPV 80533000-9)

 

 

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start na ramach projektu „Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Całościowa oferta jest dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do zapytania: (pliki Worda-DOC)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 - wykaz zrealizowanych szkoleń przez wykładowcę TUTAJ

  Dodano dnia 23.07.2013 r.
 
 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali (CPV 55.32.10.00) oraz zapewnienie cateringu (CPV 70.22.00.00-9)

 

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kompletną ofertę można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty jak niżej: (dokumenty Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 23.07.2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Trenera treningu umiejętności psychospołecznych (kod CPV-805000009)

 

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa (Lider) oraz Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA (Partner) w związku z rozpoczęciem realizacji projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 7.2.1, realizowanego w Szczytnie w sierpniu składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowcy/ trenera Treningu umiejętności psychospołecznych

Wstępny zakres szkolenia: Trening interpersonalny, autoprezentacja, praca indywidualna i zespołowa, radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, integracja grupy.
( 1 grupa 15 osobowa, 40 godzin zajęć na grupę)

Kryteria obligatoryjne:

- wykształcenie kierunkowe,
- minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć,
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,
- wiedza z zakresu rynku pracy,
- komunikatywność

 

Kryteria pożądane:

- wysokie umiejętności interpersonalne,
- dobra organizacja pracy własnej,
- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 31.07.2013 roku.

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.
 
Dodano dnia 17.07.2013 r.
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Wykładowcy/Trenera Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (kod CPV-805000009)

 

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa (Lider) oraz Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA (Partner) w związku z rozpoczęciem realizacji projektu Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 7.2.1, realizowanego w Szczytnie we wrześniu składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowcy/ trenera Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

Wstępny zakres szkolenia: podstawy prawa pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, metody i techniki poszukiwania pracy, autoprezentacja
( 1 grupa 15 osobowa, 40 godzin zajęć na grupę)

Kryteria obligatoryjne:

- wykształcenie kierunkowe,
- minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć,
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,
- wiedza z zakresu rynku pracy,
- komunikatywność

 

Kryteria pożądane:

- wysokie umiejętności interpersonalne,
- dobra organizacja pracy własnej,
- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 1.08.2013 roku.

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.
 
Dodano dnia 16.07.2013 r.
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Wykładowców ECDL w projekcie Dziœ wykluczenie - jutro zatrudnienie! (kod CPV-80530000-8)

 

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa (Lider) oraz Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA (Partner) w związku z rozpoczęciem realizacji projektu Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 7.2.1, realizowanego w Szczytnie we wrześniu składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowcy/ trenera Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

Kryteria obligatoryjne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń ECDL,
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,
- komunikatywność

 

Kryteria pożądane:

- uprawnienia pedagogiczne/metodologiczne,
- wysokie umiejętności interpersonalne,
- dobra organizacja pracy własnej,
- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 1.08.2013 roku.

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.
 
Dodano dnia 16.07.2013 r.
 
 

Zapytanie na składanie ofert doradców zawodowych (kod CPV- 85312320)

 

 

Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym dla 15 osób w ramach projektu „Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całe zapytanie do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe dostępne jak niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy TUTAJ
Załącznik nr 2 - wykaz doświadczenia doradcy zawodowego TUTAJ
Załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 10.07.2013 r.
 
 

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego - doradztwo zawodowe (kod CPV- 70200000)

 

 

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia doradztwa zawodowego-diagnoza potrzeb szkoleniowych, w tym przygotowanie Indywidualnych Planów Działania w ramach projektu „Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kompletne zapytanie można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty udostępnione niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - formularz oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 10.07.2013 r.
 
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI