Projekt „Wykwalifikowani mają lepiej!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy
Działania: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe
   
 
   
   
   
   
  Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA, w okresie od dnia 01.10.2017 roku do dnia 31.07.2018 roku, realizuje projekt „Wykwalifikowani mają lepiej!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Społecznego, Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.