Projekt „Zbliżenia” powstał z myślą o integracji pokolenia „Dziadków” i „Wnuków”.
Realizowany jest w formie warsztatów fotograficznych, plastycznych, malarskich
i teatralnych podczas tygodniowego wyjazdu do Nałęczowa.
„Dziadkowie” stają się „uczniami” a „Wnuki” wcielają się w rolę „nauczycieli”.