Informacja o naborze na Prezesa Zarządu i Rady Fundacji

   Aktualności
Fundacja poszukuje osoby na stanowisko Prezesa Zarządu. Wymagane jest: - 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, - posiadanie m.in. wiedzy w sektorze, a także wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania fundacji, - posiadanie wyróżniających zdolności organizatorskich, komunikacyjnych, Oferta pracy dotyczy 1/2 lub 1/4 etatu - do uzgodnienia. Aktualne CV, wraz z obowiązującą klauzulą, zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych, prosimy przesyłać na adres zarzad@via.org.pl Fundacja poszukuje osób do Rady Fundacji Szukamy osób, które aktywnie działają na rzecz osób wykluczonych społecznie i zawodowo- to są nasze główne nurty pomocy i dlatego też poszukujemy osób, które mają czas, ochotne serce i zaangażowanie w tych sektorach pomocy. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres zarzad@via.org.pl
Czytaj więcej ...

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

   Aktualności
Dotyczy: Zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Wielkopolska”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych na: usługi szkoleniowe (postępowanie w ramach zasady konkurencyjności) w związku z realizacją projektu Cyfrowa Wielkopolska” (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy – zwanej dalej „Umową”), w zakresie organizacji 130 cyklów szkoleniowych (130 grup szkoleniowych -30 godzin szkolenia na jeden cykl szkoleniowy na poziomie B w zakresie realizacji szkoleń na poziomie zaawansowanym w zakresie kompetencji cyfrowych skierowanych do osób w wieku 65 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, posiadających niskie kompetencje cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w zakresie komunikacji online i obsługi urządzeń teleinformatycznych, zawiadamiam, że wybrano ofertę: Jacek Mańkowski,…
Czytaj więcej ...

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

   Aktualności
Dotyczy: Zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Wielkopolska”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na: usługi szkoleniowe w zakresie kompetencji cyfrowych szkolenia na poziomie zaawansowanym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w ramach projektu E-Senior. Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym zawiadamiam, że wybrano ofertę: BRC CONSULTING Renata Różycka, ul. Brzozowa 3b/4, 52-200 Wysoka (więcej…)
Czytaj więcej ...

Klauzula informacyjna

   Aktualności
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż: 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa, ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno, 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Anna Chrzanowska, aniachrzanowska7@gmail.com 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści…
Czytaj więcej ...

Zapytanie ofertowe

   Aktualności
Fundacja na rzecz Poprawy Jakości Życia OD-NOWA w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu "Internet i e-usługi dla seniorów Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda" wspartego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu- "Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen" składa zapytanie ofertowe na: Szczegółowe zasady wyboru oferty: 1. Kryterium wyboru będzie: doświadczenie w realizacji kompleksowość oferty cena 2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych. 3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia. Termin i sposób dostarczenia ofert: Oferty należy przesłać do 19.11.2011 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.chrzanowski@od-nowa.nazwa.pl  lub - faksem na numer /kontaktowy/  22 635 55 76
Czytaj więcej ...

Zapytanie ofertowe

   Aktualności
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „OD-NOWA” w związku z  realizacją projektu „Internet i e-usługi dla seniorów Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda” wspartego przez Norwegię  poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu  Finansowego  w ramach Programu- „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen” składa zapytanie ofertowe usługę  cateringową – przygotowania i dostarczenia 585 posiłków i zestawów napojów /kawa, herbata, woda/   na terenie Giżycka w okresie od 26.09.2011r do 17.12.2011r. Szczegółowe zasady wyboru oferty: 1. Kryterium wyboru będzie: - doświadczenie w realizacji - kompleksowość oferty - cena, 2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych. Termin i sposób dostarczenia ofert: Oferty należy przesłać do 22.09.2011 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.chrzanowski@od-nowa.nazwa.pl  lub - faksem na numer /kontaktowy/  22 635 55 76
Czytaj więcej ...

Zapytanie ofertowe

   Aktualności
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia "OD-NOWA" w związku z realizacją projektu "Internet i e-usługi dla seniorów Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda" wspartego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu- "Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen" składa zapytanie ofertowe usługę cateringową - przygotowania i dostarczenia 780 posiłków i zestawów napojów /kawa, herbata, woda/ na terenie Szczytna w okresie od 26.09.2011r do 17.12.2011r. Szczegółowe zasady wyboru oferty: 1. Kryterium wyboru będzie: - doświadczenie w realizacji - kompleksowość oferty - cena, 2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych. Termin i sposób dostarczenia ofert: Oferty należy przesłać do 22.09.2011 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.chrzanowski@od-nowa.nazwa.pl  lub - faksem na numer /kontaktowy/  22 635 55 76
Czytaj więcej ...

Zapytanie ofertowe

   Aktualności
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „OD-NOWA” w związku z organizacją spotkania integracyjnego w ramach projektu: „Internet i e-usługi dla seniorów Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda” wspartego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu  Finansowego w ramach Programu- „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i  Transgranicznych w Euroregionie Niemen” składa zapytanie ofertowe na noclegi dla 40 osób i  wyżywienie dla 70 osób w dniach 23-25 wrzesień 2011r na terenie Giżycka. Szczegółowe zasady wyboru oferty: 1.Kryterium wyboru będzie: - doświadczenie w realizacji - kompleksowość oferty - cena, 2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych. Termin i sposób dostarczenia ofert: Oferty należy przesłać do 20.09.2011 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.chrzanowski@od-nowa.nazwa.pl  lub - faksem na numer /kontaktowy/  22 635 55 76
Czytaj więcej ...

Zaproszenie

   Aktualności
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie"Internet dla seniorów Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda na Litwie" skierowanym do osób po 50 roku zycia z okolic Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda na Litwie. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce projekty
Czytaj więcej ...

Informacja

   Aktualności
Z przykrością zawiadamiamy, że z powodu braku dofinansowania, praca Kawiarenki dla Seniorów, zostaje zawieszona. Ostatnim dniem działania kawiarenki jest 23 maja 2011 r. (poniedziałek).
Czytaj więcej ...

Zaproszenie na wystawę

   Aktualności
Projekt „Zbliżenia – trzecie międzypokoleniowe spotkania interdyscyplinarne” współfinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich      Wystawa prac uczestników projektu "Zbliżenia 2010" Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA oraz Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ZAPRASZAJĄ na wystawę prac uczestników projektu: "Zbliżenia - trzecie międzypokoleniowe spotkaniai interdyscyplinarne" Wystawa odbędzie się: 21 września 2010 r. godz. 14:30 w Ośrodku Nowolipie, przy ul. Nowolipie 25 b ZAPRASZAMY!!!
Czytaj więcej ...

Zaproszenie na warsztaty artystyczne

   Aktualności
Projekt „Zbliżenia – trzecie międzypokoleniowe spotkania interdyscyplinarne” współfinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich WARSZTATY ARTYSTYCZNE Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA oraz Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „OŚRODEK NOWOLIPIE” zapraszają SENIORÓW do udziału w warsztatach artystycznych - muzycznych    - plastycznych    - teatralnych     - fotograficznych Zajęcia odbędą się podczas tygodniowego wyjazdu do Nałęczowa w terminie od 18 lipca 2010 do 26 lipca 2010 Projekt ma charakter międzypokoleniowy, uczestnikami projektu mogą być osoby po 60 roku życia i osoby, które nie ukończyły 26 lat. Zapisy tylko osobiście w siedzibie Fundacji OD-NOWA, ul. Długa 44/50 pok. 209 od poniedziałku 21 czerwca 2010 r., w godzinach 09:00 – 14:00 Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. tel. 22 831 21 30,  22 635 55 62 wew. 105, 506 954 500,…
Czytaj więcej ...

Projekt „Teatr jest fajny”

   Aktualności
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD – NOWA w okresie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.07.2016 r. realizuje projekt „Teatr jest fajny!” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Kultura dostępna” skierowany do podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Zakładów Poprawczych, w wieku od 13 do 19 roku życia. W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w: Warsztatach teatralnych Cyklu spotkań z aktorami Wyjściach do teatru na spektakle zgodnie z bieżącym repertuarem.
Czytaj więcej ...