Zapytanie ofertowe

   Aktualności

Fundacja na rzecz Poprawy Jakości Życia OD-NOWA w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu „Internet i e-usługi dla seniorów Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda” wspartego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu- „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen” składa zapytanie ofertowe na:

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1. Kryterium wyboru będzie:

  • doświadczenie w realizacji
  • kompleksowość oferty
  • cena

2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 19.11.2011 – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.chrzanowski@od-nowa.nazwa.pl  lub – faksem na numer /kontaktowy/  22 635 55 76

Powrót do aktualności

 
Zmień rozmiar
Kontrast