Zapytanie ofertowe

   Aktualności

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „OD-NOWA” w związku z realizacją projektu „Internet i e-usługi dla seniorów Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda” wspartego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu- „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen” składa zapytanie ofertowe usługę cateringową – przygotowania i dostarczenia 780 posiłków i zestawów napojów /kawa, herbata, woda/ na terenie Szczytna w okresie od 26.09.2011r do 17.12.2011r.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1. Kryterium wyboru będzie:
– doświadczenie w realizacji
– kompleksowość oferty
– cena,

2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 22.09.2011 – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.chrzanowski@od-nowa.nazwa.pl  lub – faksem na numer /kontaktowy/  22 635 55 76

Powrót do aktualności

 
Zmień rozmiar
Kontrast