Zapytanie ofertowe

   Aktualności

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „OD-NOWA” w związku z organizacją spotkania integracyjnego w ramach projektu:
„Internet i e-usługi dla seniorów Giżycka, Szczytna i Kazlu Ruda” wspartego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu  Finansowego w ramach Programu- „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i  Transgranicznych w Euroregionie Niemen” składa zapytanie ofertowe na noclegi dla 40 osób i  wyżywienie dla 70 osób w dniach 23-25 wrzesień 2011r na terenie Giżycka.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.Kryterium wyboru będzie:
– doświadczenie w realizacji
– kompleksowość oferty
– cena,

2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 20.09.2011 – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.chrzanowski@od-nowa.nazwa.pl  lub – faksem na numer /kontaktowy/  22 635 55 76

Powrót do aktualności

 
Zmień rozmiar
Kontrast