I Ty na kursie ICT!

Projekt „I Ty na kursie ICT!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: X. Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Informacja

Informujemy, że w maju zakończyła się rekrutacja do projektu „I Ty na kursie ICT!”

Dodano: 02.06.2017

Informacja

Informujemy, że w dniu 31.10.2016 r. (poniedziałek) biuro projektu będzie zamknięte.

Dodano: 27.10.2016

Projekt „I Ty na kursie ICT!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

Całkowita wartość projektu: 993 650,17 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 894 285,15 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.07.2017 roku

Celem głównym projektu jest zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w grupie 72 osób niepełnosprawnych w wieku 25 lat i 135 osób w wieku 50 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Grupę docelową projektu stanowi 207 osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, należących do jednej z dwóch grup:

 • Osoby w wieku 50 i więcej lat
 • Osoby w wieku 25 i więcej lat posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Uczestnikom zapewniamy: - Materiały pomocnicze i dydaktyczne - Ubezpieczenie NNW - Zajęcia prowadzone metodš warsztatową przez wykwalifikowanš kadrę trenerów - Nieduże grupy szkoleniowe, kameralną atmosferę sprzyjajšcą nauce

Rekrutacja do projektu była ciągła, w okresie 10.2016 r. - 02.2017 r.

Etapy rekrutacji:

 1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
 2. Weryfikacja warunków formalnych
 3. Rozmowa rekrutacyjna (termin zostanie uzgodniony)
 4. Ostateczny wybór uczestników szkolenia

Szkolenie ECDL PROFILE DIGCOMP 16 - zakres tematyczny

Moduł B1: Podstawy pracy z komputerem

 1. Kluczowe założenia dotyczące technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), komputerów, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania.
 2. Praca z systemem operacyjnym.
 3. Efektywna praca z komputerem przy użyciu ikon oraz okien.
 4. Dostosowywanie głównych ustawień systemu operacyjnego i używanie wbudowanych mechanizmów pomocy.
 5. Tworzenie prostych dokumentów oraz ich drukowania.
 6. Podstawowe założenia przechowywania, kompresowania i dekompresji danych przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
 7. Kluczowe złożenia pracy w sieci oraz znajomość systemów łączności komputerowej, umiejętność łączenia się z siecią.
 8. Bezpieczeństwo danych oraz urządzeń i ochrony ich przed realnymi zagrożeniami.
 9. Ochrona środowiska, ergonomii i dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością.

Moduł B2: Podstawy pracy w sieci

 1. Zasady przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci.
 2. Używanie przeglądarki internetowej oraz konfiguracji jej ustawień, zakładek i rozwiązań internetowych.
 3. Efektywne wyszukiwanie informacji w sieci oraz krytycznej oceny treści znalezionych w Internecie.
 4. Kluczowe zagadnienia związane z prawami autorskimi oraz ochroną danych.
 5. Kluczowe zasady związane ze społecznościami, komunikacją online oraz obsługą poczty elektronicznej.
 6. Wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz zarządzania nimi.
 7. Organizacja i przeszukiwanie poczty oraz używanie kalendarzy

Moduł B3: Przetwarzanie tekstów

 1. Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach plików.
 2. Wybór odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja Pomoc w celu zwiększenia szybkości i efektywności pracy.
 3. Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania.
 4. Zastosowanie różnych formatów w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnieniem, jak również stosowania dobrych praktyk wyboru odpowiednich opcji formatowania.
 5. Wstawianie do dokumentów tabel, obrazów i rysunków.
 6. Przygotowywanie dokumentów do wydruku korespondencji seryjnej.
 7. Stosowanie opcji ustawień strony oraz dokonywanie sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed jego wydrukowaniem.

Moduł B4: Arkusze kalkulacyjne

 1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików.
 2. Używanie dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy.
 3. Wprowadzanie danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list. Zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
 4. Edycja wierszy i kolumn arkusza. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i zmiany nazwy arkuszy.
 5. Tworzenie matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym. Posługiwanie się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach.
 6. Formatowanie liczb i wartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy).
 7. Wybór, tworzenie i formatowanie wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji.
 8. Prawidłowe ustawienia strony skoroszytu oraz sprawdzenia i poprawy zawartości przed wydrukowaniem.
 9. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików.

Moduł S3: IT Security

 1. Główne aspekty dotyczące znaczenia zabezpieczania informacji i danych.
 2. Środki zabezpieczania przed niepowołanym dostępem, ochrony prywatności oraz zapobiegania kradzieży tożsamości.
 3. Ochrona komputera i innych urządzeń oraz sieci przed złośliwym oprogramowaniem oraz nieautoryzowanym dostępem.
 4. Rozróżnianie typów sieci i połączeń oraz różnych zabezpieczeń sieciowych, takich jak firewall.
 5. Bezpieczne przeglądanie zasobów WWW i komunikowanie się przez Internet.
 6. Kwestie bezpieczeństwa związane z komunikacją (e-mail i komunikatory).
 7. Bezpieczne rozporządzanie danymi i urządzeniami, właściwego wykonywania backup i przywracania danych.

Moduł S9: Rozwiązywanie problemów

 1. Rozwiązywanie problemów technicznych.
 2. Rozwiązywanie problemów systemowych.
 3. Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów.
 4. Innowacyjne i kreatywne wykorzystanie technologii ICT do rozwiązywania problemów.
 5. Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

Strona ECDL Profile DIGCOMP

Harmonogramy szkoleń w ramach projektu:
(do pobrania po kliknięciu na "szczegóły")Harmonogramy szkoleń w ramach projektu:
(do pobrania po kliknięciu na "szczegóły")
 
grupa I Gostynin szczegóły
grupa II Gostynin szczegóły
grupa III Gostynin szczegóły
grupa IV Gostynin szczegóły
grupa V Gostynin szczegóły
grupa VI Gostynin szczegóły
grupa VII Gostynin szczegóły
grupa VIII Radzymin szczegóły
grupa IX Warszawa szczegóły
grupa X Czarnów szczegóły
grupa XI Warszawa szczegóły
grupa XII Gostynin szczegóły
grupa XIII Gostynin szczegóły
grupa XIV Warszawa szczegóły
grupa XV Myszyniec szczegóły
Dane kontaktowe:
Agnieszka Borek
tel. kom. 512 037 081
tel. (22) 635-55-95
e-mail: szkoleniakomputerowe@vp.pl
Biuro projektu:
ul. Długa 44/50 lok. 200
00-241 Warszawa
(wejście od strony ul. Bohaterów Getta)
 
 

Zmień rozmiar
Kontrast