Jesień życia o barwach lata z kulturą w tle

Witamy Państwa na stronie projektu


"Jesień życia o barwach lata z kulturą w tle"

Ulotka o projekcie do pobrania TUTAJ ULOTKA (dokument Adobe Acrobat-PDF)

Książkę kucharską można ściągnąć KSIĄŻKA KUCHARSKA plik PDF

Celem zadania jest podniesienie jakości życia seniorów poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej na rzecz integracji między i wewnątrz pokoleniowej przez kultywowanie zachowanie Kultury, tradycji i historii regionu.

Grupę bezpośrednich uczestników stanowi 100 osób (60 starszych w wieku powyżej 60 lat oraz 40 młodych w wieku 16-59 lat) zamieszkałych w terenach wiejskich gminy Jakubów, Kałuszyn i Dobre położonych we wschodniej części województwa mazowieckiego niedaleko autostrady A-2.
Szczególnie premiowane będą osoby niepełnosprawne.

W trakcie projektu trwającego od 2.05. do 31.12.2016 r. zostanie wykonanych szereg działań na rzecz podniesienia aktywności społecznej i kulturowej seniorów, podniesienia ich jakości życia oraz integracji społecznej na terenie gminy Jakubów, Dobre i Kałuszyn.

Do najważniejszych zadań w projekcie należy wykorzystanie potencjału intelektualnego seniorów wśród wszystkich pokoleń poprzez warsztaty kulinarne, wokalne, rękodzielnicze, fotograficzne, komputerowe, taneczne, wycieczki piesze, festyn na zakończenie projektu.
Dodatkowymi działaniami wspierającymi są kampania informacyjna i promocyjna projektu, nabór uczestników projektu, zorganizowanie 7 cyklicznych spotkań tematycznych.
W czasie zajęć szkoleniowych uczestnicy korzystać będą z cateringu, wykwalifikowanych trenerów do prowadzenia zajęć.

Rekrutacja trwała od 2.05 do 31.05.2016 r.

Proces rekrutacji do projektu przebiegał jak poniżej:

  1. Złożenie poprawnie i kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularze były przyjmowane e-mailem, pocztą lub osobiście w Biurze Projektu
  2. Weryfikacja kryteriów formalnych
  3. Rozmowa rekrutacyjna
  4. Tworzenie listy Uczestników Projektu
  5. Po zakończeniu rekrutacji zorganizowano spotkanie informacyjne uczestników, podczas którego podpisali deklarację uczestnictwa, jak również zostali zapoznani z regulaminem udziału w zajęciach.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania „Jesień życia o barwach lata z kulturą w tle”

Działanie Szczegółowy opis działania
Spotkanie pokoleniowe z rękodziełem artystycznym „Cacka” 14 spotkań 4 godzinnych dla 2 grup 20 osobowych w czasie spotkań uczestnicy młodzi i starsi będą się integrować poprzez sztukę. Tematyka będzie dostosowana do potrzeb i możliwości manualnych seniorów. Założeniem działania jest zaproszenie przez osoby starsze swoich wnuczków na zajęcia. W trakcie zajęć przewidziany jest bezpłatny poczęstunek dla uczestników co będzie dodatkowym wsparciem zwłaszcza dla samotnych i ubogich seniorów. Na zajęciach uczestnicy będą uczyć się różnych form sztuki tradycyjnej i nowoczesnej. Podstawy florystyki, decoupage, papierowiklina, tworzenie kwiatów z papieru, wieńce dożynkowe itd. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać dostępne w lokalnym środowisko materiały do tworzenia dekoracji np. bukiety z kwiatów polnych i zboża, nadawanie starym przedmiotom nowego życia, figurki z siana. Zdobyte umiejętności będą wykorzystywane przez uczestników w pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich i Wójtów przy dekoracji sal na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, festyny.
Wycieczki rowerowe i piesze z kijkami Nordic Walking Celem tego działania jest popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej z kijkami Nordic Walking, integracja seniorów i młodzieży na wspólnych imprezach turystyczno-sportowych oraz poprawienie kondycji fizycznej i zdrowotnej seniorów. Do realizacji tego działania zostanie zorganizowane 6 imprez turystyki pieszej i 6 rowerowej do miejsc o znaczeniu historycznym/przyrodniczym, w których weźmie udział ok. 20 osób w każdej. Poza walorami zdrowotnymi uczestnicy będą mieli okazję poznać walory historyczne i przyrodnicze swojego miejsca zamieszkania. Wycieczki będą prowadzone przez wolontariuszy posiadających wiedzę historyczną/przyrodniczą o tym terenie. Dla młodzieży będzie to okazja na alternatywne spędzanie wolnego czasu na dworze i pomocy seniorom podczas wycieczek. W trakcie spacerów osoby starsze będą mogły opowiedzieć o dawnej kulturze, sztuce, życiu i historii regionu. W trakcie wycieczek uczestnicy znajdą natchnienie do pisania, robienia zdjęć, znajdą różne zioła i dzikie owoce do zajęć kulinarnych. Wsłuchają się w dźwięki przyrody które natchną ich do utworzenia piosenki, skomponowania melodii. Do udziału w wycieczkach będzie zapraszana społeczność lokalna nie uczestnicząca w projekcie.
Warsztaty z podstaw komputera „Poznajmy, Poklikajmy” Uczestnicy poznają podstawy obsługi komputera, nabędą umiejętność pisania tekstów na komputerze, tworzenia układu teksu, nauczą się pisać pisma i artykuły na komputerze oraz publikować je w Internecie. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą mogli spisać swoje wspomnienia, zwyczaje umieścić na blogu, Internecie, dać do publikacji w lokalnej gazecie. Zebrane artykuły, wspomnienia, wiersze zostaną opublikowane w książce i umieszczone w lokalnych bibliotekach i szkołach aby pamięć o historii, kulturze, zwyczajach regionu tak szybko nie zginęła. Ze względu na wiek i możliwości fizyczne i zdrowotne zajęcia odbywać się będą 4 godziny dziennie. W ramach integracji międzypokoleniowej młodzi uczestnicy projektu będą dodatkowo pomagać starszym uczestnikom w obsłudze komputera, zadawać pytania na temat dawnych zwyczajów, historii regionu poszerzając tym samym swoją wiedze i pomagając osobom starszym w tworzeniu tekstów. Zajęcia dla 3 grup x 15 osób x 40 h.
Warsztaty wokalne „Słowiki” Dzięki warsztatom osoby starsze będą mogły się zjednoczyć poprzez śpiew, pokażą swoje możliwości i umiejętności wokalne. Zajęcia będą odbywać się pod okiem fachowca który pokarze jak głos zmienia się z wiekiem i jak może być wykorzystany. W trakcie zajęć odszukamy stare zapomniane pieśni, nadamy im nowoczesności. W czasie zajęć zostaną spisane stare i nowo powstałe piosenki, dzięki czemu powstanie śpiewnik, upowszechniony wśród społeczności lokalnej. Uczestnicy warsztatów utworzą lokalne zespoły. Zajęcia dla 2 grup x 52 h x 20 osób.
Spotkanie cykliczne „Zaproś sąsiada” Celem tego działania jest objęcie bezpośrednim oddziaływaniem projektu znacznie szerszego grona seniorów (oraz osób poniżej 60 roku życia), cyklicznie raz w miesiącu, grupa osób już uczestniczących w projekcie zaprosi swojego sąsiada, znajomego, który dotychczas nie wiedział o projekcie lub miał opory ze zgłoszeniem się/udziałem. Na spotkaniach uczestnicy zdobędą wiedzę na różne interesujące ich tematy dotyczące życia społecznego, kultury i sztuki. Celem jest integracja między i wewnątrz pokoleniowa, obie strony będą mogły spojrzeć innymi oczami na swoje problemy, rozszerzą wiedze wiedzę na swoje jakże różne potrzeby. W trakcie planowania tematów spotkań chcielibyśmy bazować na zasobach ludzkich regionu. Proponowane spotkania to: 1 "Zrozum" -doskonalenie zasad komunikacji interpersonalnej, zwalczanie barier komunikacyjnych, wprowadzanie nowych norm językowych, odnalezienie się w osób starszych na płaszczyźnie w komunikacji z młodym pokoleniem i odwrotnie. Wyrażanie własnych emocji i potrzeb. Uzmysłowienie jak różne są drogi komunikacji i jak osoby w różnym wieku odbierają te same komunikaty. Pokazanie jak ważne znaczenie w komunikacji ma ton głosu itd. 2 "Na zdrowie" - spotkanie z lekarzem przedstawiającym mity i fakty na temat starości, potrzebę ćwiczeń, zdrowego odżywiania, stałej opieki lekarskiej, dbania o higienę itd. 3 "Pięknym być" -warsztaty kreowania wizerunku, co powinniśmy nosić w danym wieku i posiadanej sylwetce, jak się ubrać tanim kosztem, jak wykorzystać posiadane ubrania. 4 "Odjąć lata" podstawy wizażu i kosmetologii dla osób w różnym wieku. 5 spotkanie ze sztuką - 3 wyjścia do teatru 6 spotkanie z kulturą- ma spotkanie zostaną zaproszeni lokalni poeci i artyści, opowiedzą i zaprezentują swoją twórczość. 7spotkań x 3 h x 50 osób
Zajecia kulinarne „Wiejskie przetwory
i smakołyki”
W trakcie warsztatów będziemy kultywować domowe przetwory ponieważ nie tylko jest na nie moda ale również są wyborne i zdrowe. Uczestnicy będą uczyć się wykorzystywać lokalne produkty i sposoby wytwarzania z nich żywności dżemów, soków, nalewek, kiszonek itd. Dodatkowo w trakcie zajęć uczestnicy poznają lecznicze walory danych produktów, przecież kiedyś ludzie leczyli się tylko domowymi sposobami, szkoda by zapomnieć o tej wiedzy naszych dziadków. Zebrane i przetestowane na warsztatach przepisy posłużą do utworzenia książki z przepisami. Uczestnicy będą mieli możliwość po zakończeniu warsztatów prezentowania swoich wytworów na różnego rodzaju festynach, dożynkach. Zajęcia dla 3 grup x 15 osób x 56 h.
Warsztaty Fotograficzne „Oto nasze foto” Zajęcia mają na celu uchwycenie piękna przyrodniczego gminy, tradycyjnej Kultury, dawnych przedmiotów użytkowych, o których już zapomnieliśmy. Obejmą one podstawy fotografii 20 godzin oraz obróbki zdjęć- 20 godzin. Uczestnicy zrobią zdjęcia do albumu i poddadzą je obróbce. Na koniec projektu zrealizowana zostanie wystawa zdjęć i prac graficznych wykonanych przez uczestników. Sprzęt fotograficzny na zajęcia zostanie zapewniony przez wykładowcę Zajęcia dla 3 grup x 10 osób x 42 h. W czasie zajęć uczestnicy nauczą się jak codziennie mijane miejsca uchwycić aparatem w niebanalny sposób. Uczestnicy po zakończeniu projektu będą mogli kontynuować swoja pasje. Zdjęcia, będą pamiątkami z popołudnia z wnukiem, wycieczki, wydarzeń gminy, oddadzą atmosferę tej chwili. Najlepsze zdjęcia wykonane w projekcie zostaną wydrukowane i oddane do szkoły i gminy aby lokalna społeczność pamiętała o pięknie które otacza.
Warsztaty Tańca „Zatańcz ze mną jeszcze raz” Zajęcia po 2 godziny w tygodniu dla 2 grup ok. 20 osobowych będą trwały przez cały projekt łącznie 56 godzin zajęć. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów tańca. W repertuarze możliwość tańców narodowych , ludowych zespołowych i tańca indywidualnego a także tańce współczesne młodzieży i trochę już retro osób starszych. Dzięki zajęciom wzmocni się potencjał regionu w zakresie zespołów tańca.
Festyn kończący projekt „Sami Swoi” Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany festyn w czasie którego nastąpi integracja wewnątrz, między pokoleniowa oraz kulturowa. Zostaną zaprezentowane wszystkie wytwory sztuki wykonane w trakcie projektu. Zespół wokalny zaprezentuje dawne i unowocześnione tradycyjne pieśni, zespół taneczny zatańczy dawne tańce. Zostanie wykonana wystawa z najciekawszych zdjęć i tekstów wykonanych na warsztatach. Społeczność lokalna będzie miała okazję spróbować wytworów kulinarnych i poznać ich walory zdrowotne, poznać historię regionu i jego kulturę. Przewidujemy, ze w festynie weźmie udział 200 osób- uczestnicy i społeczność lokalna. Dodatkowo uczestnicy warsztatów zorganizują zajęcia dla dzieci i osób starszych z zakresu zajęć wokalnych, kulinarnych, artystycznych by zainteresować ich dawną kulturą, odświeżyć dawne wspomnienia, tradycje. Na spotkaniu upowszechnione zostaną albumy fotograficzne, śpiewniki, książki kucharskie, z historiami uczestników. Na festyn pragniemy zaprosić przedstawicieli władz lokalnych i stowarzyszeń w celu pokazania im działań projektowych, ich korzyści i możliwości a także potencjału jaki mają przed sobą, który tylko czeka na jego dalsze wykorzystanie. Mamy nadzieję, że nasze działania uświadomią społeczności lokalnej jaki mają ogromny potencjał i jak mogą go wykorzystywać w łatwy i przyjemny dla wszystkich sposób. To oddziaływanie znacznie wzmocni solidarność wewnątrz i międzypokoleniową, zrozumienie pomiędzy różnymi pokoleniami a także pomiędzy samymi seniorami. W organizacji i obsłudze festynu pomogą wolontariusze

Osoba do kontaktu:
Anna Chrzanowska
tel: 603 200 138

Biuro Projektu:
ul. Mińska 15
05-306 JAKUBÓW

Zmień rozmiar
Kontrast