Doświadczenie zawsze w cenie – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50 lat i więcej

Projekt „Doświadczenie zawsze w cenie – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50 lat i więcej”
Oś priorytetowa VI. Rynek pracy
Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa

Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA zaprasza na projekt

„Doświadczenie zawsze w cenie - aktywizacja zawodowa osób w wieku 50 lat i więcej"

współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa

Data dodania: 01.09.2019

Cel projektu:
Wzrost potencjału zawodowego 100 osób (55 kobiet i 45 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej bez zatrudnienia (w tym bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w miastach średnich), zamieszkałych w województwie wielkopolskim, w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania, w terminie 09.2019-05.2020.

Grupa docelowa projektu:
100 osób (55 kobiet i 45 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim, bez zatrudnienia (60 bezrobotnych i 40 biernych zawodowo), w tym:
  • minimum 15 osób z niepełnosprawnościami,
  • minimum 50 osób o niskich kwalifikacjach,
  • minimum 15 osób długotrwale bezrobotnych,
  • minimum 20 % osób będą stanowić osób zamieszkujące miasta średnie (Chodzież, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, Września, Złotów).
Wnioskodawca zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO.

Działania projektu:
⇒ pośrednictwo pracy,
⇒ poradnictwo zawodowe,
⇒ poradnictwo psychologiczne,
⇒ szkolenia,
⇒ staże.

Wskaźniki rezultatu:
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 30,
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 35,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 42% (42 osoby).

Wartość projektu: 828 476,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 787 052,91 zł

W przygotowaniu ...
Staże będą realizowane w oparciu o program stażu przygotowany przez pracodawcę.
Program zostanie opracowany indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału Uczestnika Projektu.
Stażysta będzie wykonywać swoje obowiązki (8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (w przypadku Osób Niepełnosprawnych ze znacznym/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności-7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo) pod nadzorem opiekuna stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków.

 

Staże zawodowe

 

Lp. Termin stażu Stanowisko stażowe Pracodawca stażowy Adres pracodawcy
1 24.05.2020-23.08.2020 pracownik fizyczny/budowlany Przedsiębiorstwo Rolne Farmer Scholastykowo 22A,
77-420 Scholastykowo
2 01.06.2020-31.08.2020 Sadownik Gospodarstwo Sadownicze Zbigniew Śmigielski ul. Witosa 7A,
89- 340 Białośliwie
3 01.06.2020-31.08.2020 Pomoc kuchenna Restauracja MAJS ul. Podgórna 28,
89-340 Białośliwie
4 01.06.2020-31.08.2020 Przedstawiciel handlowy Dobra Zmiana Ewa Czarnota Tłukomy 37/2
89- 320 Wysoka
5 01.06.2020-31.08.2020 Pracownik gospodarczy DAR-MAR Mariusz Rutkowski ul. Lecha 18,
89- 340 Białośliwie
6 01.06.2020-31.08.2020 Ogrodnik Restauracja MAJS ul. Podgórna 28,
89-340 Białośliwie
7 01.06.2020-31.08.2020 Sprzątaczka NOWY ETAP Edyta Toporowska ul. Orła 33,
64-920 Piła
8 01.06.2020-31.08.2020 Przedstawiciel handlowy Julila Artykuły Spożywcze i Przemysłowe ul. Podgórna 24,
89-340 Białośliwie
9 01.06.2020-31.08.2020 Pomoc kuchenna Restauracja MAJS ul. Podgórna 28,
89-340 Białośliwie
10 01.06.2020-31.08.2020 Przedstawiciel handlowy Dobra Zmiana Ewa Czarnota Tłukomy 37/2
89- 320 Wysoka
11 01.06.2020-31.08.2020 Pracownik fizyczny/monter TOMEX-T PPUH IMPORT - EXPORT Tadeusz Tomczyk Oś. Kwiatowe 30,
64-840 Budzyń
12 01.06.2020-31.08.2020 Przedstawiciel handlowy FHU Justyna Nowaczewska Zacharzyn 130/1, 64-813 Zacharzyn
13 01.06.2020-31.08.2020 Przedstawiciel handlowy Zakład Usługowy Maciej Kowalak Sokołowo Budzyńskie 40B,
64-841 Sokołowo Budzyńskie
14 01.06.2020-31.08.2020 Pracownik gospodarczy Sklep OgrodniczoPrzemysłowy "Oaza" ul. Cicha 9,
64-840 Budzyń
15 01.06.2020-31.08.2020 Pracownik gospodarczy NOWY ETAP Edyta Toporowska ul. Orła 33,
64-920 Piła
16 01.06.2020-31.08.2020 Kucharz Bar u Doroty Dorota Pawłowska ul. Pilska 2,
64-810 Śmiłowo
17 01.06.2020-31.08.2020 Pracownik fizyczny/budowlany FHU Justyna Nowaczewska Zacharzyn 130/1, 64-813 Zacharzyn
18 01.06.2020-31.08.2020 Pracownik fizyczny/monter Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy FOL-MIK Monika Nowak Oś. Zielona 35,
64- 840 Budzyń
19 01.07.2020-30.09.2020 Sprzątaczka Hydro-Uliczka Pl. Wolności 5,
89-350 Miasteczko Krajeńskie
20 20.07.2020-19.10.2020 Kucharz Bar u Doroty, Dorota Pawłowska ul. Pilska 2, 64-810 Śmiłowo
21 01.07.2020-30.09.2020 Sprzedawca Julila Artykuły Spożywcze i Przemysłowe ul. Podgórna 24,
89-340 Białośliwie
22 01.07.2020-30.09.2020 Sadownik Mirosław Posert ul. Zielona 5,
89- 340 Białośliwie
23 01.07.2020-30.09.2020 Sadownik Gospodarstwo Sadowniczo-Rolne ul. Ogrodowa 21,
89-340 Białośliwie
24 01.07.2020-30.09.2020 Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych Katarzyna Lukjan „Iskierka” Usługi Spawalnicze ul. Kościuszki 16,
89-340 Białośliwie
25 01.07.2020-30.09.2020 Przedstawiciel handlowy Usługi Kosmetyczne FOR YOU Weronika Łoś Dębówko Nowe 20A,
89-334 Krostkowo
26 01.07.2020-30.09.2020 Sprzątaczka Salon Fryzjerski „Kapryśne Loki” Paulina Kaczmarek ul. 4 stycznia 72a,
89-340 Białośliwie
27 01.07.2020-30.09.2020 Sadownik Gospodarstwo Sadownicze Karol Bartoszek ul. Kościelna 10,
89-340 Białośliwie
28 01.07.2020-30.09.2020 Sadownik/Ogrodnik Restauracja „Majs” Mirosław Wiśniewski ul. Podgórna 28,
89-340 Białośliwie
29 01.07.2020-30.09.2020 Przedstawiciel handlowy Usługi Transportowe Handel Art. Rolno – SpożywczoPrzemysłowymi Marek Morawski ul. Zawiszy 27,
64- 915 Jastrowie
30 01.07.2020-30.09.2020 Przedstawiciel handlowy P.P.H.U. „ADAM” Maciej Łasecki ul. Wyspiańskiego 2A/30,
64-920 Piła
31 01.07.2020-30.09.2020 Ogrodnik Gospodarstwo Rolne Krzysztof Przewdzięk Sarbka 30,
64-705 Sarbka
32 01.07.2020-30.09.2020 Sadownik Gospodarstwo Sadownicze Piotr Iwanowicz ul. 4 stycznia 12,
89-340 Białośliwie
33 01.07.2020-30.09.2020 Ogrodnik Kwiatowa Dolina Karol Sobieszczyk ul. Podgórna 16,
89-340 Białośliwie
34 01.07.2020-05.07.2020 Pracownik biurowy/kontroler Haase Maszyny Rolnicze Michał Haase ul. Przemysłowa 62,
64-920 Piła
35 01.07.2020-30.09.2020 Pracownik gospodarczy SAD-MECH Marek Pyda Stacja Kontroli i Modernizacji Opryskiwaczy Pobórka Wielka 51,
89-340 Białośliwie
36 01.07.2020-30.09.2020 Pracownik gospodarczy Automation Dawid i Wojciech Zahrt s.c. ul. Staromiejska 21/14,
64-920 Piła
37 01.07.2020-30.09.2020 Pomoc kuchenna Bar u Doroty Dorota Pawłowska ul. Pilska 2,
64-810 Śmiłowo
38 01.09.2020-30.11.2020 Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych Gospodarstwo Rolne Zbigniew Burdelak z siedzibą ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 21, Sypniewo
64-915 Jastrowie
39 01.09.2020-30.11.2020 Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych Gospodarstwo Rolne Paweł Soroń ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 21, Sypniewo
64-915 Jastrowie
40 01.09.2020-30.11.2020 Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych ELEKTRYZUJ Roman Kubara ul. Gdańska 35B,
64-915 Jastrowie
41 01.09.2020-30.11.2020 Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych ŁUKASZ - TRANS Łukasz Klasen ul. Mickiewicza 76, Sypniewo
64- 915 Jastrowie
42 01.09.2020-30.11.2020 Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych Gospodarstwo Rolne Roman Soroń ul. Mickiewicza 75, Sypniewo
64-915 Jastrowie
43 01.09.2020-30.11.2020 Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych Gospodarstwo Rolne Szymon Łaszczych ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13A, Sypniewo
64-915 Jastrowie
44 01.09.2020-30.11.2020 Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych Dobra Zmiana Ewa Czarnota Tłukomy 37/2
89-320 Wysoka
45 01.09.2020-30.11.2020 Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych Zakład Usługowo - Handlowy Zbigniew Szydłowski ul. Marii Konopnickiej 71,
64-915 Jastrowie
46 01.09.2020-30.11.2020 Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych Gospodarstwo Rolne Szymon Łaszczych ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13A, Sypniewo
64-915 Jastrowie
47 01.09.2020-30.11.2020 Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych Gospodarstwo Rolne Jan Wójtowicz ul. Dworcowa 6, Sypniewo
64-915 Jastrowie
48 15.09.2020-14.12.2020 Przedstawiciel handlowy Gospodarstwo Rolne Sławomir Matuszewski Brzostowo 41,
89-350 Miasteczko Krajeńskie
49 15.09.2020-14.12.2020 Przedstawiciel handlowy Gospodarstwo Rolne Sławomir Matuszewski Brzostowo 41,
89-350 Miasteczko Krajeńskie
50 01.09.2020-30.11.2020 Przedstawiciel handlowy NOWY ETAP Edyta Toporowska ul. Orła 33,
64-920 Piła

Harmonogramy w ramach projektu

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD 1

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD 2

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD 3

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD 4

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD 5

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD 6

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD Wysoka

Harmonogram realizacji wsparcia - IPD Białośliwie

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo psychologiczne

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo zawodowe

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo psychologiczne 2

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo zawodowe 2

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo psychologiczne 3

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo zawodowe 3

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo psychologiczne lipiec Budzyń

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo zawodowe 4

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo zawodowe 5

Harmonogram realizacji wsparcia - Poradnictwo psychologiczne lipiec Sypniewo

Harmonogram szkolenia - Pracownik fizyczny

Poradnictwo psychologiczne sierpień 2020 - Białośliwie

Poradnictwo psychologiczne sierpień 2020 - Białośliwie

Pośrednictwo pracy sierpień 2020 - Białośliwie, Budzyń

Poradnictwo zawodowe sierpień 2020 - Białośliwie

Poradnictwo zawodowe sierpień 2020 - Białośliwie

Poradnictwo psychologiczne wrzesień 2020 - Jastrowie

Poradnictwo zawodowe wrzesień 2020 (13 osób) - Jastrowie

Poradnictwo zawodowe wrzesień 2020 (2 osoby) - Jastrowie

Poradnictwo psychologiczne wrzesień 2020 - Sypniewo

Poradnictwo zawodowe wrzesień 2020 - Sypniewo

Szkolenie zawodowe „Robotnik gospodarczy” - Jastrowie

Pośrednictwo pracy wrzesień 2020 - Białośliwie, Budzyń

Pośrednictwo pracy wrzesień 2020 - Białośliwie

Poradnictwo psychologiczne październik 2020 - Wysoka

Poradnictwo zawodowe październik 2020 - Wysoka

Pośrednictwo pracy październik 2020 - Białośliwie

Poradnictwo psychologiczne październik 2020 - Jastrowie

Poradnictwo zawodowe październik 2020 - Jastrowie

Pośrednictwo pracy październik 2020 - Sypniewo

Pośrednictwo pracy październik 2020 - Jastrowie

Pośrednictwo pracy październik 2020 - Białośliwie

Pośrednictwo pracy październik 2020 - Białośliwie

Poradnictwo zawodowe październik 2020 - Białośliwie

Szkolenie zawodowe „Magazynier z obsługą komputera” - Wysoka

Szkolenie zawodowe „Robotnik gospodarczy” - Wysoka

Poradnictwo psychologiczne październik 2020 - Białośliwie

Poradnictwo psychologiczne listopad 2020 - Białośliwie

Poradnictwo psychologiczne listopad 2020 - Wysoka

Poradnictwo zawodowe listopad 2020 - Białośliwie

Poradnictwo zawodowe listopad 2020 - Wysoka

Pośrednictwo pracy listopad 2020 - Białośliwie

Szkolenie zawodowe „Sprzątaczki i pokojowe z uprawnieniami SEP” - Białośliwie

Pośrednictwo pracy listopad 2020 - Wysoka

Pośrednictwo pracy listopad 2020 - Jastrowie, Wysoka, Sypniewo

Pośrednictwo pracy grudzień 2020 - Wysoka

Pośrednictwo pracy listopad 2020 - Wysoka, Białośliwie

Pośrednictwo pracy grudzień 2020 - Białośliwie

Dane kontaktowe:
tel. 511 730 576
e-mail: projekt.wielkopolska@gmail.com
Biuro Projektu:
Al. Niepodległości 7 pokój 706, 61-874 Poznań

Zmień rozmiar
Kontrast