Kontakt

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA
ul. Wincentego Pola 18
35-021 RZESZÓW

NIP: 5252393651; REGON: 140947159; KRS: 0000278470

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
pod numerem ewidencyjnym 2.28/00013/2012

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 50 9226 0005 0002 5697 2000 0010

Zmień rozmiar
Kontrast