O nas

Witamy Cię na stronie Fundacji Od-Nowa!

Przychodzą takie chwile w życiu człowieka, że musi coś zmienić, zrobić coś od nowa. Takich punktów zwrotnych może być wiele: urodzenie dziecka i problem z powrotem do pracy, kłopoty ze zdrowiem, przejście na emeryturę.
Nie zawsze mamy wpływ na to co się nam przydarza, ale zawsze możemy mieć wpływ na sposób poradzenia sobie z tym zdarzeniem.
W naszym portalu będziemy się starali „oswoić” trudne sytuacje i zaproponować kilka z wielu możliwych rozwiązań. Z pewnością nie będą to zalecenia, ani gotowe recepty, bo takich nie ma.
Popatrz na ludzi wokół siebie – każdy wygląda inaczej. Tak samo różnimy się pod względem psychicznym, sytuacji życiowej czy biochemii organizmu. Nie można każdego problemu rozwiązać w ten sam sposób, ale można doświadczenia innych w podobnej sytuacji potraktować jako materiał do przemyśleń i szukania własnej drogi. Dlatego udostępnimy także forum, aby móc się wymieniać doświadczeniami.
Chcemy Ci pomóc działać Od-Nowa w przełomowym momencie Twojego życia, a także w tworzeniu lepszej codzienności. Zgodnie z naszą misją:

„Działanie na rzecz poprawy jakości życia”

Siedziba:
Szczytno

Adres:
Ul. Polska 8a
12-100 Szczytno

Zarząd Fundacji
Mariusz Trojanek
fundacja@od-nowa.pl

Rada Fundacji:
Urszula Bartnik
Małgorzata Wójcicka
Zbigniew Wójcicki

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 11 04 2007

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000278470

Numer konta fundacji: Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki O/Dębe Wielkie
50 9226 0005 0002 5697 2000 0010

Cele statutowe Fundacji:

  • wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. osób w wieku przedemerytalnym,
  • wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju osobistym i społecznym,
  • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie zasad zdrowego żywienia oraz aktywnego życia,
  • nauka kreowania własnego wizerunku i przyjaznego otoczenia,
  • rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA powstała 11 kwietnia 2007 roku. Prowadzimy działalność mającą na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m. in. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, osób w wieku przedemerytalnym i starszych oraz propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację szkoleń, doradztwo, a także wsparcie psychologiczno – społeczne i aktywizację zawodową.

Do pobrania:
Statut fundacji
Sprawozdanie finansowe 2011
Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie finansowe 2017

Zmień rozmiar
Kontrast