Aktualne projekty

W Fundacji OD-NOWA chcemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość i stwarzać ludziom warunki do rozwoju, odkrywania swoich możliwości i poprawy jakości ich życia. Nasze cele osiągamy poprze tworzenie i realizację projektów społecznych. Wierzymy, że ta forma pracy ze społecznością lokalną daje jej szanse nie tylko na uczestniczenie w różnych formach aktywności, ale też na uruchomienie własnego potencjału i zmianę, która będzie oddziaływała na całe środowisko. Tym samym prowadząc do trwałej zmiany społecznej.

Fundacja zrealizowała pięć projektów. Do tej pory skupialiśmy się na takich zagadnieniach jak wykluczanie cyfrowe osób starszych, integracja międzypokoleniowa, aktywizacja osób starszych. Mieliśmy także możliwość rozwoju merytorycznego i infrastrukturalnego naszej organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi naszych działań.

Zmień rozmiar
Kontrast