ECDL-bądź częścią społeczeństwa informacyjnego!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Witamy Państwa na stronie projektu

"ECDL - bądź częścią społeczeństwa informacyjnego!"

Projekt "ECDL - bądź częścią społeczeństwa informacyjnego!" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Okres działania projektu: 1.07.2014 - 30.04.2015 r.

Celem jest nabycie umiejętności komputerowych na poziomie ECDL Start lub ECDL Core. Adresowany jest do 180 osób spełniających następujące kryteria:

  • kobiety i mężczyzni w wieku 50-64 lata,
  • zamieszkanie w województwie mazowieckim,
  • co najmniej 60 osób z terenów wiejskich,
  • brak lub niskie umiejętności obsługiwania komputera i Internetu,
  • pracujący lub bezrobotni,
  • udział z własnej inicjatywy,
  • brak możliwości samodzielnego sfinansowania szkolenia,
  • pierwszeństwo udziału mają osoby długotrwale bezrobotne,
  • preferowani są także zatrudnieni na stanowisku wymagającym umiejętności komputerowych
Oferta szkoleń w ramach projektu: (8 grup po 15 osób)
Szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL Start i Core
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Start (6 grup po 15 osób) - 80 godz.
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core (6 grup po 15 osób) - 120 godz.
Rekrutacja do projektu przebiega jak poniżej:
1. Kompletne i poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego do pobrania: - dokument Worda DOC TUTAJ DOC - Adobe Acrobat PDF TUTAJ PDF
2. Weryfikacja warunków formalnych
3. Ostateczny wybór uczestników projektu
Osoby, zakwalifikowane do udziału w projekcie, będą zobowiązane do przeczytania oraz podpisania następujących dokumentów (wszystkie obiekty Worda):
umowy uczestnictwa TUTAJ DOC deklaracji udziału TUTAJ DOC oraz oświadczeń: a) brak możliwości samodzielnego sfinansowania szkolenia TUTAJ DOC b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych TUTAJ DOC c) zatrudnienie (tylko dla pracujących) TUTAJ DOC
Zmień rozmiar
Kontrast