Zdrowie

Na stan naszego zdrowia ma wpływ wiele czynników: geny, styl życia, żywienie, otoczenie. Na niektóre z nich mamy wpływ na inne nie. Urodziliśmy się z określonym genotypem, na to nie mamy wpływu. Także środowisko w jakim żyjemy w niewielkim stopniu zależy od nas. Nie zawsze możemy się przeprowadzić do zdrowszej okolicy. Nie zawsze mamy wpływ na stres, który atakuje nie pytając. Ale mamy albo możemy mieć wpływ na naszą reakcję na stres. Możemy wpływać na nasze żywienie, na styl życia. Możemy unikać towarzystwa osób palących, ćwiczyć, odpoczywać. Nie jesteśmy całkiem bezbronni i zależni od innych i okoliczności.

Zmień rozmiar
Kontrast