Outplacement – zobacz nową perspektywę

Projekt „Outplacement – zobacz nową perspektywę”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian,
Działanie: 10.2 Programy typu outplacement

 
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa w okresie w okresie od 01.12.2018 r do 31.08.2019 realizuje projekt: „Outplacement – zobacz nową perspektywę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. Działanie: 10.2 Programy typu outplacement.
 
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od- Nowa realizuje projekt: „Outplacement – zobacz nową perspektywę” w okresie
od 01.12.2018 r do 31.08.2019 r
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. Działanie: 10.2 Programy typu outplacement.

Wartość projektu: 421 698,29 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 377 309,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz uwarunkowaniami indywidualnymi umożliwiające podjęcie zatrudnienia lub jego kontynuację co najmniej 14 uczestnikom projektu spośród 24 osób. poprzez realizację programu outplacement.

Uczestnikami Projektu będą osoby powyżej 18 roku życia zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego (w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn)
- osoby przewidziane do zwolnienia (maksymalnie 10% grupy docelowej) lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:
 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe połączone z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • Pośrednictwo pracy (spotkania indywidualne)
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe dla 24 osób: (jedno z poniższych określone na podstawie IPD, a wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i potencjału UP oraz zdiagnozowanych bieżących potrzeb właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy.)
  • „Spawacz MIG lub MAG” 150 godz.
  • „Specjalista do spraw księgowości przygotowujący dokumentację dla służb ochrony środowiska” 150 godz.
  • „Kucharz” 150 godz.
  • „Fryzjer” 150 godz.
 • Staże zawodowe - 3 miesięczne przewidziane dla 24 osób
Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w terminie grudzień 2018 r. – luty 2019 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.

Etapy rekrutacji:
 1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
 2. Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
 3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania dostępne poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Microsoft Word)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Adobe PDF)

REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU (Microsoft Word)
REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU (Adobe PDF)

 

Szkolenia zawodowe dla 24 osób: (jedno z poniższych określone na podstawie IPD, a wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i potencjału UP oraz zdiagnozowanych bieżących potrzeb właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy.)

Harmonogramy szkoleń zawodowych w ramach projektu: (pliki w formacie PDF)

• KURS BARRISTA
  harmonogram 1
  harmonogram 2

• KURS KELNER BARMAN
  harmonogram

• KURS SPECJALISTA TURYSTYKI REGIONALNEJ
  harmonogram

• KURS SPECJALISTA DS. MARKETINGU
  harmonogram

• KURS PRACOWNIK BIURA NIERUCHOMOŚCI
  harmonogram

• KURS TATUAŻYSTA
  harmonogram

• KURS KOSMETYCZNY
  harmonogram 1
  harmonogram 2
 
Staże 3 miesięczne dla 24 Uczestników Projektu, powiązane ze szkoleniami, realizowane w województwie lubelskim.
W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe.

Harmonogram staży zawodowych (dokument PDF) do pobrania TUTAJ  
Biuro projektu: Al. Racławickie 8, lok.22, 20-037 LUBLIN,
Kontakt:Tel: 502 528 658.

Zmień rozmiar
Kontrast